Skladnostno plavanje, ali bolje poznano sinhrono plavanje, je plavalni šport, ki se uvršča med olimpijske športe.

 

Bistvena karakteristika skladnsotnega ali sinhronega plavanja je usklajenost oz. sinhronizacija med soplavalci. Gibi, ki jih izvajajo so med seboj skladni in usklajeni z glasbo, motivom, témo in časom.

 

Čas je v tekmovalnih športih primarnega pomena, pri skladnostnem plavanju ga plavalci vzamejo v svoje roke ter primerno načrtujejo. Izvajajo različne elemente, položaje in prvine (slednje so poimenovane npr. baletna noga, kapljica, flamingo, ščuka, delfin, cvet, podmornica), dopolnijo jih s sinhro plavalnimi tehnikami, ustvarjalnimi gibi, mimiko, dvigi, skoki in lahko tudi z različnimi pripomočki (plovnimi, plavalnimi ali modnimi, kot so npr. žoga, blazina, plavutke, dežnik, klobuk). Da je vse to mogoče in estetsko usklajeno, je potrebna zelo spretna izvedba zavesljajev in orientacija v vodnem svetu. Sinhrono plavanje tako ni le šport, ampak tudi umetnost. Vsak nastop s tehnično dovršenimi prvinami vključuje zgodbo in sporočilo.

 

Na rekreativni ravni ga večkrat poimenujemo kar vodni ples ali plavalni balet, čeprav gre za tehnično izredno kompleksen šport. Voda oz. bazen predstavlja ta izjemno kreativen tridimenzionalni prostor v katerem lahko tako ali drugače lebdimo, letimo, skačemo, plešemo, telovadimo, ustvarjamo in se gibamo v vseh svojih gibalnih razsežnostih. Zanimivost je, da je to gibanje po večini zrcalno tistemu na kopnem, z glavo smo večkrat navzdol in pri premikanju je bistvena uporaba rok. Posledično postane dihanje zelo pomembna veščina tega športa. Zaščitni znak in obvezen pripomoček skladnostnih plavalcev pa, poleg kopalk, ščipalka za nos.


Glede na plavalčeve karakteristike se natančno izbere disciplina v kateri želi nastopati ali tekmovati. Te se delijo

po številu nastopajočih:

    solo,

    par,

    skupina;

glede na program oz. sestavo:

    prvine (figures),

    tehnična sestava (technical routine),

    prosta sestava (free routine),

    prosta kombinacija (free combination),

    poudarjena sestava (highlight routine);

in po spolu:

    ženske,

    moški,

    mešano.


Razvoj skladnostnega plavanja

V svetovnem merilu je razvoj skladnostnega plavanja dokaj razvejan, saj ga že kot šport zelo težko omejimo le na vadbene enote ali zgolj tekmovanja. Tesno se namreč povezuje z umetniškim uprizarjanjem, estetiko in ustvarjanjem.

Veličastnost vode, človeka in gibalnih razsežnosti v njej so navduševale posameznike že od nekdaj. V sklopu javnih prireditev so se nastopi povezani z vodo izvajali že v antičnih časih. Vse do vnosa militarističnih elementov, strukturiranja tehnik in prvin sinhronega plavanja na prelomu 20. stoletja, govorimo o »Vodnem plesu« ali »Plesnem plavanju«. Prispevki k razvoju segajo na vse kontinente in vključujejo oba spola. Konec 19. stoletja so se npr. pojavile prve organizirane skupine figurativnega plavanja v Veliki Britaniji, nastajali so klubi po Evropi in prva tekmovanja (1891 v Berlinu). K razmahu sinhronega plavanja kot predvsem ženskega športa so botrovale teatralne predstave avstralske »vodne balerine« Annette Kellerman v New Yorku (1907) pod taktirko Katherine Whitney Curtis - trenerke, ki je v šport vpeljala značilne elemente in ustanovila prvi klub prav za skladnostno plavanje v Chicagu (1923). Za prvo tekmovanje (1924 v Montrealu) in sledeča prvenstva z vključenim izrazom »skladnostno plavanje« so hkrati prispevni v Kanadi. Popularizacija in razvoj športa se je v Severni Ameriki nadaljevala s številnimi nastopi (npr. chicaških »novodobnih morskih deklic« 1934) in filmsko produkcijo (predvsem »Ples na vodi« 1944 in »Million Dollar Mermaid« 1952).

Leta 1941 je AAU (Amaterska atletska zveza) priznala skladnostno plavanje za samostojno športno in plavalno disciplino. Vrstila so se nacionalna tekmovanja in predstavitve športa na mednarodnih tekmovanjih. Na panameriških igrah l. 1955 postane skladnostno plavanje tudi uradna tekmovalna disciplina, ki jo leta 1984 končno vključijo še na Olimpijske igre v Los Angelesu (ZDA). Na Mednarodni plavalni zvezi (FINA) je bila ustanovljena komisija za skladnostno plavanje že leta 1956. Zanimivo je dejstvo, da je šport prvič vključen na Svetovnem prvenstvu v plavanju, ki se je leta 1973 odvilo prav na Jugoslovanskih tleh, v Beogradu. Razvojna tradicija sinhronega plavanja ima močne korenine prav na evropskih tleh in je nezanemarljivo prisotna tudi v vseh nekdanjih Jugoslovanskih deželah. Že leta 1957 sta se v Zagrebu sestali Francoska in Jugoslovanska plavalna reprezentanca, da bi šport razširili in tradicija sodelovanja z ostalimi državami pri profesionalizaciji športa ni izjema niti za današnjo Slovenijo.

Postopen razvoj skladnostnega plavanja in njenih disciplin, izmenjava znanj in izkušenj s sosednjimi državami je bil pogoj, da se je šport prerodil iz spečega stanja tudi v Sloveniji. Že kmalu po osamosvojitvi je Ana Matjaž kot študentka Fakultete za šport razpoznala izjemne potenciale tega športa in leta 1998 v sodelovanju z Zagrebškim plavalnim klubom (pod vodstvom Dafne Volčanšek) ter kasneje z italijansko trenerko sinhronega plavanja Cristino Cecchini Fant spletla zasnovo svoje diplomske naloge (2000) in še vedno aktualnega priročnika »Skladnostno plavanje« (2003). Pod mentorstvom Venceslava Kapusa sta se že v času študija spoznali z Darino Svozilovo, prav tako diplomantko Fakultete za šport (2005), ki je kot češka sinhrona plavalka slovenski prostor obogatila z neposrednim prenosom znanja, izkušnjami in programskimi predlogi. Zaslužna je za uresničitev prvega nastopa in predstavitve sinhronega plavanja s takratnimi študenti, leta 1999 na otvoritveni slovesnosti plavalnega centra Fakultete za šport Univerze v Ljubljani. Medtem so osnovnošolke iz Šmartnega ob Paki izvajale Anin program »Skladnostno plavanje v osnovni šoli« (opisan v njeni diplomski nalogi) ter kmalu za tem nastopile pred občinstvom na šoštanjskem bazenu.

Zaradi nepoznavanja športa v slovenski javnosti je minilo kar nekaj časa preden so se ustanovile prve organizirano delujoče skupine in klubi skladnostnega plavanja. Leta 2009 je bil registriran prvi klub sinhronega plavanja Rusalka v Velenju, ki ga vseskozi vodi Ana Matjaž. V Kopru pa je v okviru Vaterpolo društva Koper mladi pričela z vadbo Tamara Velikonja, ki je svoje znanje sinhronega plavanja prenesla iz bližnjega Trsta in svojo skupino Morske Zvezdice, sicer za krajši čas, tudi uspešno vodila. Na bazenu v Topolšici so leta 2010 dočakali prvo klubsko revijo Rusalk, katere se je udeležila tudi predstavnica Plavalne zveze Slovenije - Maja Virant, nad športom se je navdušila in zagotovila tesnejše sodelovanje za nadaljnji razvoj. Avgusta 2011 je bilo organizirano prvo usposabljanje in predstavitev sinhronega plavanja potencialnim vaditeljem v Termah Čatež. Odvilo se je pod okriljem Odbora za množičnost pri Plavalni zvezi Slovenije (Dorica Šajber), v dogovoru z Nikolino Skender - vodjo Zagrebačkog sinkro kluba, Ivo Gričar - vrhovno sodnico hrvaške zveze za sinhrono plavanje (Hrvatski savez sinkroniziranog plivanja) in Ano Matjaž. Novi stiki so vodili do prvega srečanja sinhronih plavalk v Sloveniji, že novembra istega leta. Na Žusternskem bazenu so se, poleg gostujočih Tamarinih Morskih zvezdic iz Kopra, zvrstile še Anine Rusalke iz Velenja in Darinine sinhro plavalke iz OŠ Leskovec pri Krškem. Dogodek se je izkazal kot vnovična priložnost za nadgraditev razvoja skladnostnega plavanja, hkrati so se na mestu utrdile vezi z Nejo Šimon, ki se je medtem usposobila za trenerko v Veliki Britaniji (British Swimming, ASA) pod mentorstvom vsestranske strokovnjakinje za sinhrono plavanje Jennifer Gray.

Leta 2012 se je iz prvotne skupine ustanovil še Klub sinhronega plavanja Krško, ki ga vodi Darina Svozilova, v Ljubljani pa se je v okviru PZS – Odbora za množičnost, ustanovila Skupina skladnostnega plavanja Katalina. Začetne vadbe so v Ljubljani vodile Maja Virant, Anja Zorko in Neja Šimon, nato še Maja Recek. V Velenju treninge vseskozi izvaja Ana Matjaž, v začetku pa je sodelovala tudi z bivšim plavalcem Bojanom Knezom. Klubi so pričeli rednejše nastopati na različnih dogodkih (tj. na bazenih oz. termah Topolšica, Snovik, Bohinj, Kranj, Čatež, Leskovec, FŠ Ljubljana, Vila pod Rožnikom) in revijah (Božična revija v Zagrebu, letna revija Velenje, Topolšica, Ljubljana), posledično so se zvrstila vabila na različna tekmovanja ter odprta prvenstva v tujini, kot so Dunaj, Reka, Budimpešta, Monor.

Razvojne zahteve športa, kot tekmovalnega in navsezadnje olimpijskega, so spodbudile organizacijo prvega državnega prvenstva v skladnsotnem plavanju, ki se je odvilo 9. marca 2014 na bazenu FŠ v Ljubljani. Zahvaljujoč predvsem izjemni podpori PZS pri razvoju te zvrsti plavalnega športa in predsednici Odbora za množičnost prof. Dorici Šajber je bilo prvenstvo nadvse uspešno in povod k tesnejši zavezanosti vseh trenerk, skupin oz. klubov k aktivni profesionalizaciji skladnostnega plavanja v Sloveniji. S skupno strategijo smo začrtale letni plan dejavnosti in med drugim nastanek pričujočih spletnih mest. Poleg redne zaključne revije ob koncu šolskega leta v Velenju, je tudi državno prvenstvo v Ljubljani postalo redna praksa. Z letom 2015 so se izpeljale še prve večdnevne intenzivne priprave slovenskih sinhronih plavalk v Mariboru (Kopališče Pristan), kjer se je opravil izbor kandidatk za slovensko reprezentanco sinhronega plavanja pod primarnim vodstvom Darine Svozilove. Po septembrskih intenzivnih pripravah v Kranju je reprezentančna skupina sinhronih plavalk pričela z rednejšimi otvoritvenimi in vmesnimi nastopi na plavalnih prireditvah (Specialna olimpijada, Ilirija Challenge, Dr. Fig, Princ in princesa šprinta…) ter se tako imela priložnost širše predstaviti trenutni plavalni javnosti.

Strokovno področje sinhronega plavanja je interdisciplinarno in ustvarjalno, zato nam je usklajevanje in sodelovanje za razvoj v največjem interesu. Skupini trenerk se je lani pridružila že Agnieszka Siegienczuk, v Sloveniji živeča poljska sinhrona plavalka in tekmovalka, ki je poleg svoje nastajajoče skupine Zvezde Kranj, s šolskim letom 2016/17 prevzela vlogo glavne trenerke reprezentance. Treninge občasno popestri še marsikatera zainteresirana študentka Fakultete za šport. Letos imamo to čast, da je v Sloveniji na izmenjavi španska sinhrona plavalka in učiteljica Raquel Blanco Torrente, njene spretnosti in izkušnje dela s sinhro scene v Španiji so kot nalašč za naše vedoželjne sinhrone plavalke.

 

Skladnostno plavanje Slovenije, ki se je navzelo krajšave »Slo-synchro« združuje trenerke, sinhro skupine, klube in plavalke, ki si prizadevajo za razvoj tega prečudovitega športa. Medse želimo privabiti več plavalcev, podpornikov, sponzorstev in navijačev. Slovenske sinhrone plavalke že kompetentno nastopajo na mednarodnih tekmovanjih in marljivo prispevajo k razpoznavnosti in ugledu športa v slovenskem prostoru. Zato nam je v velikem interesu hkratno vzpostavljanje zanesljivih organizacijskih in sistemskih vezi na nacionalni in mednarodni ravni, spletanje sodelovalnih odnosov z vsemi, ki jim je sinhrono plavanje preprosto všeč ter iskanje rešitev, da bi se šport lahko še naprej rekreativno in tekmovalno dostojno preživljal in rasel.

 

Vabljeni in dobrodošli v svet sinhronega plavanja!

 

*Slo-synchro trenerke

 

PIŠITE NAM

info@slo-synchro.com